Pomocný konsolidační přehled

16. listopadu 2017

Na základě Vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) vznikla některým organizacím povinnost sestavovat a odevzdávat výkaz Pomocný konsolidační přehled. Více informací https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Povinnost odevzdat Pomocný konsolidační přehled mají organizace s majetkovou účastí státu,  které sestavují konsolidovanou účetní závěrku podle zákona č. 563/1991 Sb. A současně splnily jedno z těchto kritérií:

  1. a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
    b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
    c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,
    d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.

Na základě této skutečnosti se náš systém rozšířil o nový modul s názvem XXXX. Je propojený s modulem Účetnictví. Vzhledem k požadavkům na podrobnější a důslednější třídění informací je nutné upravit metodiku účtování v našem ekonomickém systému. Se všemi podrobnostmi Vás rádi seznámíme osobně.