Možnosti kontroly partnerů v systému IIS Ekonom

20. května 2016

Vnitřní kontrola systému IIS Ekonom - Označování neplatičů, označení faktur po splatnosti, naplnění nezaplacených faktur odběratele, naplnění nezaplacených faktur dodavatele.

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých informačních systémů státní správy, ze kterých čerpá data. Slouží jako kontrola správně vyplněných údajů u partnera - DIČ, IČ, název, adresa ..

Nespolehlivý plátce DPH - Nespolehlivý plátce je plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti vůči správci daně. Provede-li příjemce plnění platbu nespolehlivému plátci DPH, ručí příjemce za to, že nespolehlivý plátce daň odvede.

Zveřejněný bankovní účet - Plátci DPH mají povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů, které používají pro ekonomickou činnost. Plátce si zároveň může určit, které z těchto účtů budou zveřejněny v registru plátců DPH. Provede-li příjemce plnění platbu na jiný než zveřejněný účet plátce DPH, ručí příjemce plnění za to, že plátce daň odvede.

Kontrola ISIR - Kontrola partnerů proti databázi ISIR - registr subjektů (právnických a fyzických osob) proti kterým je vedeno konkurzní řízení.