Integrovaný ekonomický informační systém IIS Ekonom®

s modulovou stavbou umožňující zpracování ekonomického systému v tuzemských účetních standardech. Od svého založení v roce 1991 se naše firma zabývá tvorbou původního programového vybavení pro integrovaný ekonomický informační systém evidovaný pod obchodní značkou IIS Ekonom®. Od počátku se věnuje zejména oblastem stavebnictví, výroby, obchodu a vodárenství. Díky historii a i následnému působení se naše společnost specializuje na zákazníky s velkými objemy dat a na organizace se složitou vnitřní organizační a věcnou strukturou. Zákazníci s jednoduššími parametry mají tím pádem k dispozici kvalitní, spolehlivý a rychlý nástroj připravený na jakýkoliv rozvoj jejich společnosti.

    

Neustále vyvíjíme

Stále se snažíme program IIS Ekonom vyvíjet. Přidáváme nové funkcionality. Pracujeme na tom aby program byl Vaším nepostradatelným pomocníkem.

Aktuálně s legislativou

Program upravujeme dle legislativy, aktualizace programů získáváte automaticky spolu s informacemi o změnách.

Intuitivní ovládání

Snažíme se o logickou a jednoduchou práci s programem. Na základě zpětných vazeb s užíváním programu optimalizujeme jeho ovládání a práci v něm.